2.695.000

Thực đơn chính gồm 7 món bao gồm:

  • Các món khai vị
  • Món chính và tráng miệng kèm nước lọc
  • Thực đơn vừa ăn cho bàn tiệc 10 người lớn